Upcoming Seminars                       


LOCATION                                DATE                              THEME                             CONTACT                          

Prague, Czech Republic       May, 2013                      Shurikenjutsu                  Filip Bartos               filip@bujin.cz

Moscow, Russia                     Aug, 2013                      Yagyu Shingan-ryu         Grigory Smirnov       arakido@mail.ru
                  Yagyu Shinkage-ryu